Στηρίγματα με λάστιχο

Στηρίγματα με λάστιχο (χωρίς ντίζα ή στριφώνι)
DN 60 Μ 8/10
DN 80 Μ 8/10
DN 100 Μ 8/10
DN 110 Μ 8/10
DN 125 Μ 10
DN 160 Μ 10
DN 200 Μ 16

Brand: SKU: ZOB J05/ ZOB J08/ ZOB J19/ ZOB J01/ ZOB J02/ ZOB J06/ ZOB J00 Category: