Πλακέτα VR 40

Πλακέτα VR 40 για σύνδεση 2ου κυκλοφορητή σε συνδυασμό με θερμικό διαχωριστή καθώς και σε περιπτώσεις ανακυκλοφορίας για τη σειρά TEC.

Brand: SKU: 2001 7744 Category: