Καπναγωγός

Σετ οριζοντίου ομοκεντρικού καπναγωγού/ αεραγωγού 60/100 PP, 0.75m αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη.