Καμπύλη καπναγωγού

Καμπύλη καπναγωγού 45° PP Ø110 με εξωτερική επένδυση INOX Ø130 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία (Α/Θ).