Καμπύλη καπναγωγού

Καμπύλη καπναγωγού 45° PP Ø80 με εξωτερική επένδυση INOX Ø100 για την προστασία του PP από την ηλιακή ακτινοβολία (Α/Θ).