Ηλεκτρονικός θερμοστάτης VRT 50

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου VRT 50 με οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS.
Τάξη ελεγκτή: V
*Απαραίτητος, αν δεν τοποθετηθεί αντιστάθμιση, για τη σωστή
αναλογική λειτουργία των συσκευών.