Ηλεκτρολογική επέκταση VR 71

Ηλεκτρολογική επέκταση VR 71 για την αντιστάθμιση
multiMATIC 700 για τον έλεγχο δύο κυκλωμάτων
θέρμανσης καθώς και βασικές λειτουργίες ζεστού νερού
χρήσης.

Brand: SKU: 2018 4848 Category: