Ηλεκτρολογική επέκταση VR 70

Ηλεκτρολογική επέκταση VR 70 για την αντιστάθμιση
multiMATIC 700 για τον έλεγχο δύο κυκλωμάτων
θέρμανσης καθώς και ζεστού νερού χρήσης.

Brand: SKU: 2018 4845 Category: