Ηλεκτρολογική επέκταση VR 61/4

Ηλεκτρολογική επέκταση VR 61/4 για την αντιστάθμιση
calorMATIC 470 για τον έλεγχο ενός επιπλέον κυκλώματος
θέρμανσης καθώς και ζεστού νερού χρήσης.

Brand: SKU: 2013 9852 Category: