Ηλεκτρολογική επέκταση VR 60

Ηλεκτρολογική επέκταση VR 60 για την αντιστάθμιση auroMATIC 620 για τον έλεγχο δύο επιπλέον κυκλωμάτων θέρμανσης.

Brand: SKU: 306 782 Category: