Ηλεκτρολογική επέκταση VR 60

Call for Price

Ηλεκτρολογική επέκταση VR 60 για την αντιστάθμιση auroMATIC 620 για τον έλεγχο δύο επιπλέον κυκλωμάτων θέρμανσης.

Brand: SKU: 306782 Category: