Εφαρμογή multiMATIC app

Εφαρμογή multiMATIC app για απομακρυσμένο έλεγχο
της συσκευής.
*(Απαιτείται VR 900 και smartphone ή tablet με σύνδεση
στο διαδίκτυο).

ΔΩΡΕΑΝ