Εξωτερικό αισθητήριο VRC 693

Εξωτερικό αισθητήριο VRC 693
Απαραίτητο για τη λειτουργία του ενσωματωμένου ελεγκτή ως
αντιστάθμιση.

Brand: SKU: 000 693 Category: