Ασύρματη αντιστάθμιση calorMATIC 450f

Ασύρματη αντιστάθμιση calorMATIC 450f για
εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού
νερού χρήσης με οθόνη για συσκευές με σύνδεση eBUS.
Τάξη ελεγκτή: VI

Brand: SKU: 2012 4497 Category: