Αντιστάθμιση multiMATIC 700 /4

Αντιστάθμιση multiMATIC 700 /4 για μέχρι και δύο ή τρία
κυκλώματα θέρμανσης σε συνδυασμό με το VR 70 ή VR 71
και VR 91 (παρελκόμενα) για συσκευές με σύνδεση eBUS
Τάξη ελεγκτή: VI

Brand: SKU: 2018 4838 Category: