Αντιστάθμιση calorMATIC 470 /4

Call for Price

Αντιστάθμιση calorMATIC 470 /4 για μέχρι και δύο

κυκλώματα θέρμανσης σε συνδυασμό με το VR 61 και VR

81/2 (παρελκόμενα) για συσκευές με σύνδεση eBUS

Τάξη ελεγκτή: VI

Εταιρεία: Κωδικός προϊόντος: 20108129 Κατηγορία: