Αντιστάθμιση calorMATIC 450

Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με φωτιζόμενη οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS.
Τάξη ελεγκτή: VI
*Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο χώρο ως θερμοστάτης χώρου,
είτε επάνω στo λέβητα.