Αντιστάθμιση calorMATIC 450

Call for Price

Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για εβδομαδιαίο

προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με

οθόνη για συσκευές με σύνδεση eBUS.

Τάξη ελεγκτή: VI

Εταιρεία: Κωδικός προϊόντος: 2012 4491 Κατηγορία: