Αντιστάθμιση calorMATIC 450

Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για εβδομαδιαίο
προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με
οθόνη για συσκευές με σύνδεση eBUS.
Τάξη ελεγκτή: VI

Brand: SKU: 2012 4491 Category: