Αντιστάθμιση calorMATIC 450

Call for Price

Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS.

Τάξη ελεγκτή: VI