Αντιστάθμιση calorMATIC 450

Αντιστάθμιση calorMATIC 450 για εβδομαδιαίο προγραμματισμό θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με οθόνη, για συσκευές με σύνδεση eBUS.
Τάξη ελεγκτή: VI