Αντιστάθμιση auroMATIC 620/3

Αντιστάθμιση auroMATIC 620/3 για δύο κυκλώματα θέρμανσης και για συστοιχία συσκευών με σύνδεση eBUS.
Τάξη ελεγκτή: VI
(βλ. λεπτομέρειες σελ. 71)