Αντιστάθμιση auroMATIC 620/3

Call for Price

Αντιστάθμιση auroMATIC 620/3 για δύο κυκλώματα θέρμανσης και για συστοιχία συσκευών με σύνδεση eBUS.
Τάξη ελεγκτή: VI
(βλ. λεπτομέρειες σελ. 71)

Εταιρεία: Κωδικός προϊόντος: 200800464 Κατηγορία: