Αντιστάθμιση auroMATIC 620/3

Call for Price

Αντιστάθμιση auroMATIC 620/3 για δύο κυκλώματα θέρμανσης και για συστοιχία συσκευών με σύνδεση eBUS.

Τάξη ελεγκτή: VI

(βλ. λεπτομέρειες σελ. 71)