Αντιστάθμιση auroMATIC 620/3

Αντιστάθμιση auroMATIC 620/3 για δύο κυκλώματα
θέρμανσης και για συστοιχία συσκευών με σύνδεση eBUS.
Τάξη ελεγκτή: VI

Brand: SKU: 2008 0464 Category: